Home Liên Hệ

Liên Hệ

HTX SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HOA BAN XANH


Địa chỉ: Khối III thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An 

SĐT: 0979 318 709

Email: Htxhoabanxanh@gmail.com

Website: https://hoabanxanh.com

Fanpage: facebook.com/thocamhoabanxanh/

.